Partijprogramma Libertarische Partij 2003-2007

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Kinderen zijn mensen en als zodanig hebben zij dezelfde rechten. Kinderen die de volwassenheid nog niet hebben bereikt hebben voogden nodig om hun rechten te beschermen en hen te helpen bij het uitoefenen van deze rechten. Wij stellen dat dit voogdijschap toebehoort aan diegenen die het meest van het kind houden en die het meeste waarde hechten aan het kind en zijn ontwikkeling; meestal de ouders en nooit de staat.

Wij wijzen alle wetten af die ambtenaren het recht geven om kinderen weg te halen bij hun voogden en ze onder toezicht van de staat te stellen, of, door middel van kinderarbeid- en leerplichtwetten, de vrijheid van kinderen te schenden om te werken of te leren zoals zij dat willen.

Wij wijzen alle legaal gecreëerde discriminatie tegen (of voor) kinderen af, net zoals wij iedere overheidsdiscriminatie gericht tegen welke andere kunstmatig gedefinieerde subcategorie van mensen dan ook afwijzen. Ook steunen wij de afschaffing van alle wetten die een categorie misdaden scheppen voor kinderen waarvoor volwassenen niet strafbaar zijn, zoals het drinken van alcohol.

Verder zijn wij voor het afschaffen van het jeugdstrafrecht, zodat jeugdigen volledig verantwoordelijk voor hun misdaden zullen zijn. Wanneer ouders of andere voogden niet in staat of niet bereid zijn voor hun kinderen te zorgen, hebben deze voogden het recht om anderen te zoeken die bereid zijn het voogdijschap te aanvaarden, en hebben kinderen het recht andere voogden te zoeken die hen het meest waarderen.

Dienovereenkomstig zijn wij tegen alle wetten die deze processen belemmeren, met name de wetten die particuliere adoptiedienstverlening beperken, en die wetten die kinderen tegen hun wil dwingen onder de voogdij van hun ouders te blijven. Kinderen moeten te allen tijde het recht hebben hun meerderjarigheid te vestigen door zelf de bescherming van hun rechten op zich te nemen, daarmee afhankelijkheid van hun ouders of voogden te beëindigen en al de verantwoordelijkheden van volwassenheid op zich te nemen.

bron: 'Partijprogramma 2003 - 2007' door Libertarische Partij; www.libertarischepartij.nl/partij/programma2006.htm#kinderen; Libertarische Partij; Van internet overgenomen: mei 2010; Programma uit: 2003