Partijvoorzitter SGP wil een verbod op praktiseren van homoseksualiteit in het openbaar

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De SGP wil volgens partijvoorzitter W. Kolijn een verbod op het praktiseren van homoseksualiteit in het openbaar. Hij vindt homoseksualiteit vergelijkbaar met pedofilie. "Over de geaardheid mag je niets zeggen, maar als je hier uiting aan geeft zou je vervolgd moeten worden voor onzedelijk gedrag", aldus Kolijn in het NRC.

In een latere reactie geeft Kolijn aan dat hij niet correct is weergegeven. Als het aan hem ligt, worden álle openlijke uitingen van seksualiteit strafbaar, ook bijvoorbeeld naakt zonnen. In het verkiezingsprogramma pleit de SGP ervoor om de verworvenheden die tijdens het paarse kabinet zijn bereikt, zoals bijvoorbeeld de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homo's en lesbiennes, terug te draaien.

bron: 'Verbod'; Gay Krant; 8 t/m 21 december 2001