Pedofilie - Een controversiële kwestie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Wie vandaag de dag over pedofilie wil schrijven, wordt met een bijna onoplosbaar probleem geconfronteerd. Men vindt een, door de media aangewakkerde, buitengewoon geladen publieke opinie tegenover zich, waardoor op elke poging tot nuancering met argwaan, verwijten en boosheid wordt gereageerd. De media, die in de lijn van hun voorlichtende taak, vrijwel uitsluitend verslag doen van seksuele delicten, helpen gewild of ongewild, mee om pedofilie te doen associëren met criminele handelingen zoals verkrachtingen en lustmoorden. Het is met name deze steeds groeiende polarisatie die Frank van Ree aan de orde wil stellen in zijn boek 'Pedofilie - een controversiële kwestie'.

Het boek is nadrukkelijk geen pleidooi voor het stimuleren of bestrijden van welke seksuele oriëntatie dan ook, maar wil wel bijdragen aan de oplossing van het maatschappelijke vraagstuk dat pedofilie is geworden. In de hem kenmerkende heldere stijl bespreekt Van Ree definities van pedofilie, de onduidelijkheid en verwarring rond pedofilie, de geschiedenis van het fenomeen, de vooroordelen, de wetgeving, het taboe dat erop rust, en de invloed van macht in pedofiele relaties. Het boek is daarmee een absolute must voor eenieder die zich in het debat over pedofilie begeeft.

bron: Tekst van de achterflap van het boek 'Pedofilie - een controversiële kwestie' door Frank van Ree; Dr. Frank van Ree is psychiater en heeft verscheidene boeken geschreven; Swets & Zeitlinger, Lisse; 2001