Philie over pedofilie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Gezien het beeld dat de meesten van pedofielen hebben en gezien het taboe op het lichamelijke, is het logisch dat ouders zeer emotioneel reageren wanneer zij ontdekken dat hun kind een pedofiele relatie heeft. Maar door die overtrokken reacties ontstaat er echter schade voor het kind. Vooral wanneer het kind meegenomen wordt naar het politiebureau en daar gehoord wordt over zijn contacten met zijn volwassen vriend/vriendin. Het kind zal dan het idee krijgen iets vies en verbodens gedaan te hebben. En het gevoel hebben de volwassene te hebben verraden. De schade voor de pedofiele volwassene zal ook groot zijn. Een eventuele vervolging en bestraffing zal veelal verlies van werk betekenen en leiden tot een maatschappelijk isolement. Kortom, werk voor de reclassering en het maatschappelijk werk. [...]

Wanneer het kind tegen zijn zin gedwongen wordt tot bepaalde lichamelijke en sexuele handelingen, kan het strafrecht ingrijpen door middel van andere strafbepalingen. Men zou, om aan te geven dat men verkrachting van een kind ernstiger acht dan van een volwassene, een hogere strafmaat kunnen opnemen. Men laat daarmee onverlet dat een kind en een volwassene vrij zijn een pedofiele relatie aan te gaan. Maar men doet onrecht aan de positie van het kind, wanneer het gedwongen wordt tot bepaalde handelingen. Doorgaans zal er echter in die gevallen geen sprake zijn van een pedofiele relatie.

bron: Artikel 'Philie over pedofilie' door Philie Burgers; Rubriek 'Uit de ARJOS'; ARJOS staat voor Anti-Revolutionaire JOngeren Studieclubs; de jongerenorganisatie van de ARP (Anti-Revolutionaire Partij); Nederlandse Gedachten; 1980?