Pieter Baantje

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Voor het bepalen van toerekeningsvatbaarheid worden psychologen en psychiaters geraadpleegd. Heeft iemand wellicht het misdrijf gepleegd als gevolg van een psychiatrische stoornis? Het bekende Pieter Baan-gebeuren. Volgens onderzoeker Corrie van Esch uit Leiden maken ze er een potje van. Ze zien hun cliënten veel te weinig, of spreken ze helemaal niet. Ze lezen de politiedossiers niet, slaan wartaal uit, en trekken tegenstrijdige conclusies. Het probleem lijkt me fundamenteler dan dat. Wat is een psychiatrische stoornis?

bron: Column 'Pieter Baantje' door Victor Lamme; www.nrcnext.nl/columnisten/2012/03/23/pieter-baantje/; nrc.next; 23 maart 2012