Porno: analyses van de verkeerde kant

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Veel mensen die voor de afschaffing zijn van een pornografieverbod, wijzen erop dat wetenschappelijk onderzoek zou hebben aangetoond, dat er geen verband bestaat tussen pornografische verbeelding en werkelijk maatschappelijk gedrag. In feite bedoelen ze dan dat er geen onderzoek is waaruit een verband duidelijk blijkt en dat het onderzoek dat er op dit gebied wel gedaan is weinig uitsluitsel geeft. Meestal wordt verwezen naar een aantal kleine Amerikaanse onderzoekjes die van veel kanten bekritiseerd en als onzorgvuldig gebrandmerkt zijn, en naar een Deens onderzoek van Kutchinsky uit 1973. Dit laatste onderzoek is gebaseerd op politiestatistieken, wat op zich al geen erg goede methode lijkt, en veegt bovendien allerlei uiteenlopende delicten op één hoop. Kutchinsky kwam tot de conclusie dat na het vrijgeven van pornografie in Denemarken enige daling merkbaar was van het aantal zedendelicten waarbij jeugdigen waren betrokken, maar dat er geen invloed merkbaar was op het aantal seksuele geweldsmisdaden tegen vrouwen.

bron: 'PORNO: analyses van de verkeerde kant'; reeks: Homopolitieke Teksten nr. 3; De Woelrat; Boskoop; 1982