Pornografie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Tegenwoordig gaat er geen week voorbij of in onze dagbladen verschijnt een bericht of een beschouwing over pornografie. Deze berichten en beschouwingen dragen er over het algemeen weinig toe bij om de verwarring en de misvattingen op te heffen, die over dit even aktuele als emotioneel geladen onderwerp bestaan. Uit het materiaal van de laatste maanden doe ik een keuze, die zowel de verwarring als de emotionele geladenheid demonstreert, alsook het onbegrijpelijk grote verschil dat in de houding tegenover de pornografie van de zijde der overheid bestaat in de diverse landen van ons werelddeel, ja zelfs in de verschillende streken van ons eigen land.

bron: Artikel 'Pornografie' door Dr. C. Van Emde Boas (zenuwarts-sexuoloog); Uit het boek 'Seks - Seks, hèt onderwerp van deze tijd! Hier nuchter en informatief gebracht door deskundigen.'; Uitgave: Bureau Hoofdraadsman van het Humanistisch Verbond; Driebergen; Jaar onbekend; Gokje gebaseerd op genoemde jaartallen in de teksten: 1968