Reacties van het publiek nogal eens uit verhouding

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De reacties van het publiek, soms gevoed door diverse media, staan lang niet altijd in verhouding tot de mate waarin de belangen van het kind zijn geschaad.

bron: Uit de brochure 'Seksueel misbruik van kinderen'; Uitgave Ministerie van Justitie; Tekst: Prof.Dr. J. Frenken; Gewijzigde herdruk; Oplage 30.000; augustus 2003