Reborn Christian Bush is antiliberaal

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het gaat de conservatieven niet alleen om de mogelijkheid van een homohuwelijk te voorkomen, om abortus, euthanasie en homoseksuele praktijken voorgoed te verbieden, evenals alle andere anticonceptiemiddelen dan seksuele onthouding, om seksuele voorlichting af te schaffen, religieuze organisaties en initiatieven van overheidswege te subsidiëren, om culturele en wetenschappelijke vrijheid te beperken (onder andere door het verbieden van stamcelonderzoek), om het schoolgebed verplicht te stellen en de evolutieleer juist te weren, om het verbreiden van de doodstraf en het onverkort handhaven van het wapenbezit voor iedere burger.

Het gaat om meer: hun bijbelse normen & waarden aan heel de Amerikaanse samenleving op te leggen. Family values en patriottisme, maar dan volgens de Heilige Schrift. Zoals moslims die de bestaande wetten door de sharia willen vervangen.

bron: Essay 'Reborn Christian Bush is antiliberaal' door August Hans Den Boef; www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?essay&august; Liberales; maart 2005