Roethof beticht psychiater Mik van moralisme

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Roethof meent dat de bescherming van het kind tot maat van alle dingen wordt verheven door een koppeling van obscurantistische, christelijke gedachten aan die van de nieuwe, spraakmakende gemeente. "Op grond van de opvatting dat een kind überhaupt geen erotische gevoelens heeft of daarover mag beschikken, leidt dat tot moralisering van de in mijn ogen ergste soort", zei Roethof. [...]

Volgens Roethof waait de morele verrechtsing in de Verenigde Staten naar Nederland over. De overheid neemt onvoldoende afstand van de seksuele gedragingen van haar burgers, meent hij. De bescherming door de overheid van de keuzevrijheid op seksueel gebied, het zogeheten zelfbeschikkingsrecht, noemde Roethof de eerste voorwaarde voor een open, pluriforme samenleving. "Ik verwerp een publieke moraal." [...]

Volgens Roelofsma is nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat een pedofiele relatie schadelijk is voor het betrokken kind. "Daarom worden pedofielen op valse gronden vernederd en vervolgd", meent Roelofsma. "Voorwaarde is vanzelfsprekend wel dat het kind de relatie vrijwillig aangaat, niet onder druk staat, en zich er op elk gewenst moment aan kan onttrekken."

bron: H. Roethof (PvdA-kamerlid) en Benjamin Roelofsma (MARTIJN-voorzitter) spraken op de lustrumbijeenkomst van de Vereniging MARTIJN; artikel 'Roethof beticht psychiater Mik van moralisme'; De Volkskrant; 1 februari 1988