Seks met kinderen in de strafwet

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het ideaal van "rein leven" werd ook onder niet-christenen gepredikt. Ook in landen waar de overheersende levensbeschouwing van de Staat anti-christelijk is worden vaak strenge seksuele normen gehanteerd. Hetzelfde horen wij van Iran, waar fanatieke Moslims de wetten stellen. Wie voor zich en zijn gezin zulke uiterst strenge normen over seksueel gedrag aanlegt, zou inderdaad licht tot fanatisme kunnen vervallen. [...]

Stellingen [...]
4. Zowel in de publieke opinie als in de strafwet wordt mishandeling veel milder beoordeeld dan erotisch contact. Dit verschil is beschamend, schandalig en schadelijk voor het kind. [...]
6. Het strafbaarstellen van seksuele handelingen die plaatsvinden zonder dwang, bedreiging of geweld levert veel meer kinderbeschadiging dan kinderbescherming op.
7. Wettelijke strafbepalingen die zo ruim zijn geformuleerd dat ook onschuldige handelingen er onder vallen, ondermijnen het recht en horen thuis in een politiestaat. [...]
9. Psychiaters hebben de neiging, de bestaande orde te schragen en hun vakkundig oordeel te conformeren aan de heersende moraal. Soms noemen zij revolutionaire gezindheid een ziekte, soms masturbatie, soms seksuele lust, dan weer beweren zij precies het tegenovergestelde. Vertrouw dus in zulke zaken niet op de deskundigheid van een psychiater.

bron: Artikel 'Seks met kinderen in de strafwet I' door M. Zeegers (hoogleraar forensische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit te Leiden); Symposium 'Waar ligt de grens' te Ede; juli 1982