Seksaffaires vaak opgeblazen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Natuurlijk is seksueel misbruik een reëel en ernstig probleem, maar met name in de Verenigde Staten is vaak sprake van een overreactie. Daar is een 'zedenangst' ontstaan die een verdraaid beeld oplevert van de werkelijkheid. Typerend voor zedenangst, schrijven R. [edit] en Schuijer, is dat daardoor van tijd tot tijd een uitbarsting van massahysterie ontstaat waarbij een maatschappelijke groep, zoals homofielen of pedofielen wordt aangewezen als de aanstichter van kwaad waarvoor al lang een sluimerende vrees bestond. Dan ontstaan campagnes waarbij overdrijving, verdraaiing en sensatiezucht schering en inslag zijn. Beweringen van enkele actievoerders of kinderbeschermers worden vaak zonder veel bewijs als waarheid aanvaard en door de media aan de man gebracht. Vervolgens werden ze ter rechtvaardiging van overheidsingrijpen gebruikt, om pas daarna soms als onjuist te worden beoordeeld. In dat soort campagnes, zeggen R. [edit] en Schuijer, worden de booswichten steeds boosaardiger, hun bestrijders steeds heldhaftiger en hun slachtoffers steeds meer gekweld. [...]

Rechten van werkelijke of vermeende daders werden niet alleen aangetast, ze werden met voeten getreden. Strafvervolgingen en veroordelingen hebben plaatsgevonden op grond van ontoereikend bewijs. Mensen zijn veroordeeld op grond van door de overheid uitgelokte wetsovertredingen. Wetten zijn door de wetgever en de rechter 'opgerekt'. Volgens schattingen zijn in de Verenigde Staten twee van elke drie beschuldigingen vals. [...]

Nederland, maar nog meer Engeland en Amerika werden in 1988 opgeschrikt door een verhaal in een landelijk dagblad over een seksluchtbrug tussen Nederland en Engeland. De waarheid was dat één man met een koffer met pornofoto's in Engeland was betrapt. [...] De nu inmiddels volwassen deelnemers aan de fotosessies hebben voor het merendeel nu verklaard tegen het deelnemen aan die bijeenkomsten geen enkele bezwaar te hebben gehad. Ze voelden zich alleen verraden omdat er niet was bijgezegd dat de foto's verhandeld zouden worden.

bron: Artikel 'Seksaffaires vaak opgeblazen' door A. B. [edit]; De Limburger; 5 februari 1992