Seksualiteit binnen het gezin

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Maar seks in het gezin kan ook teder zijn, affectief, met beider instemming en zonder schade aan te richten. Alleen het taboe op deze relaties is zo mogelijk nog groter dan bij puur misbruik. De conclusie van de uitgesproken bestrijders dat alle seksuele handelingen tussen een oudere en een kind destructief zijn is even ongenuanceerd als de slogan: "Sex before eight, else it's too late" van de pro-incest-lobby. [...]

Over de derde zienswijze schrijft Martinson (C & M, p 26): "Zelfs met beperkt en anekdotisch bewijsmateriaal kunnen we zeggen dat socioseksuele of zelf-ander seksuele bewustwording niet hoeft te wachten op de hormonale en sociale veranderingen die gepaard gaan met de puberteit". Met andere woorden: kinderen zijn al bij de geboorte biologisch-fysiologisch geprogrammeerd om seksueel te reageren. Ze zijn tot veel meer verantwoordelijkheden en eigen oordeel in staat dan we thans geneigd zijn aan te nemen. Seks kan aldus gezien worden als een te ontwikkelen mogelijkheid voor zuigeling en kind. Het kan geleerd worden. Net zoals ouders hun kinderen leren controle te krijgen over blaas, darm, lopen, praten, ervaringen opdoen, enz.

De westerse normen en waarden zijn er in het algemeen op gericht de seksuele uitingen van het kind zo lang mogelijk uit te stellen. Liefst totdat er een heteroseksueel huwelijk gesloten is. Hoe funest dit voor de erotisch-affectieve ontwikkeling van het kind is, blijkt uit velerlei onderzoek (Martinson, Langfeldt, Gundersen e.a. in C & M). [...]

Door deze toename van kennis vormen zich nieuwe ideeën en hierdoor is er een notie ontstaan over een aantal fundamentele rechten van het kind. Volgens Constantine (C & M, p. 256) houdt dit in: het recht op kennis omtrent seksualiteit, het recht om seksueel te zijn, het recht van toegang tot opvoedkundig en literair seksueel materiaal, het daarmee noodzakelijk samenhangende recht om dit materiaal te produceren en te distribueren.....

bron: 'Seksualiteit binnen het gezin' door G.T. Roelofs; Uit 'Handboek Seksuele Hulpverlening' door Moors-Mommers e.a.; Van Loghum Slaterus, Deventer; 1984