Seksuele kindermishandeling binnen het gezin

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een misverstand is ook dat pedofilie en incest op één lijn zouden staan. Incestplegers zouden in deze opvatting net als pedofielen een seksuele minderheid vormen die zich aan het emanciperen is en daarbij steun verdient. En het kind zou in de incestueuze relatie zijn/haar seksualiteit kunnen ontdekken en ontplooien. Het gaat er niet om te ontkennen dat kinderen seksuele gevoelens hebben. Wel moeten ze in de gelegenheid worden gesteld die op hun eigen wijze te ontdekken. In de incestrelatie wordt het kind volwassen seksualiteit afgedwongen. [...]

Er is al op gewezen dat incest niet zozeer een seksueel als wel een machtsprobleem is. "Het is duidelijk dat incest door het probleem van macht en controle meer voor zal komen in gezinnen met een patriarchale structuur. Waar vader vindt dat de vrouw dient te gehoorzamen aan de man en waar men vindt dat het kind dient te gehoorzamen aan de ouder. De dochter zit dan dubbel in de positie dat zij braaf moet zijn. En dus het risico loopt gebruikt te worden", aldus [Woet L.] Gianotten [arts/seksuoloog]. Een andere oorzaak die vaak wordt genoemd is het sociale en emotionele isolement waarin vaders (en meestal het hele gezin) verkeren. Gianotten: "De man heeft weinig of geen contact met mensen buiten het gezin. Ook met zijn vrouw kan hij emotioneel en seksueel geen goed contact leggen. Hij sluit dan een bondje met de dochter. Vader gaat die emotionele band met haar echter steeds meer seksualiseren. "Daarbij heeft de vader vaak slechte antennes voor hoe de dochter het gebeuren ondergaat."

bron: Artikel 'Seksuele kindermishandeling binnen het gezin' door Mieke Bakker; Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening, 13; januari/februari 1985