Seksuele politiek

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De NVSH is tegen de zedenwet, niet uit consumptieve overwegingen, maar omdat de zedenwet de emancipatie van mens en gemeenschap op seksueel gebied belemmert. Hoe strenger de zedenwet, hoe meer we op apen lijken, en hoe slechter de kwaliteit van de voorlichting, hulpverlening, preventie. En het effect daarvan is aantoonbaar ongunstig.

Overal in de wereld staan strenge zedenwetten de seksuele hervorming (en dus de positie van vrouwen, mannen en kinderen) zelfs op het meest elementaire niveau in de weg. Als we terugkijken in de geschiedenis zien we hetzelfde: oude zeden, strenge straffen, heksenjachten, angst en schuld, ongewenste zwangerschap, onveilige abortus, dubieuze opvoedingspraktijken. Het verband tussen zedenwet en seksualiteit is duidelijk.

Zeden zijn collectieve opvattingen over wat als gepast of ongepast gedrag wordt beschouwd. Hier doen zich relatieve culturele verschillen voor, maar de overeenkomst - dat het met seks te maken heeft - zijn opvallend. Naaktlopen in het openbaar is in Nederland een zedenmisdrijf. Het wordt als 'onzedelijk' beschouwd, net zoals het zonder sluier lopen elders. Waarom is dat zo? Omdat naakte geslachtsdelen of een bloot vrouwengezicht seksuele gedachten oproepen. Naakt roept lust en angst en agressie op, een mengsel dat zich kan uiten in giechelen, gène, irritatie, schelden, met stenen gooien, oppakken, opsluiten, onder behandeling stellen.

Zedenwetten gaan over seksueel gedrag, niet over goed en kwaad, niet over geweld, niet over mishandeling, niet over bescherming, ook al zijn de wetgevers daarvan oprecht overtuigd. De zedenwet van 1911 kreeg ook zeer brede steun, en de wetgevers, die zichzelf niet als preuts beschouwden, geloofden oprecht dat de bescherming van vrouwen en kinderen bij hen voorop stond. Wij weten nu dat het effect tegengesteld was, dat het ook meer ging om bevoogding dan bescherming. Want hoeveel leed bracht niet juist het verbod op voorbehoedmiddelen onder vrouwen en kinderen? En weten we niet meer dan men toen de homoseks en alle porno onuitsprekelijk weerzinwekkend beschouwde? Waren de mensen toen anders dan nu?

bron: Artikel 'Seksuele politiek' door Dik Brummel; De Nieuwe Sekstant; zomer 2002