Sex in Nederland: een merkwaardig onderzoek

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In de laatste maanden van het jaar 1968 is er in opdracht van de Geïllustreerde Pers N.V. te Amsterdam een onderzoek gehouden naar het oordeel van de Nederlandse bevolking ten opzichte van een groot aantal problemen die de seksualiteit betreffen. Bij dit onderzoek waren 1222 mannen en 1333 vrouwen betrokken en bij het jeugdonderzoek 409 jongens en 676 meisjes. De steelproeven uit de bevolking waren dusdanig gekozen dat men kon aannemen dat de groep van ondervraagden de mening van het hele Nederlandse volk weerspiegelde. [...]

Vindt u buitenechtelijk geslachtsverkeer ontoelaatbaar, soms begrijpelijk of hebt u geen principiële bezwaren? En daarop was het antwoord:

Mannen (%) Vrouwen (%)
ontoelaatbaar
62
65
begrijpelijk
44
32
geen bezwaar
3
2


[...] Ten eerste zijn deze vragen mondeling gesteld. Er is geen enkele garantie dat de vragen op de juiste manier gesteld zijn [...]. [...] Men heeft ook schriftelijke vragen gesteld. En ook hieraan zijn bezwaren verbonden. Want in vele gezinnen is het ongebruikelijk dat man of vrouw een vragenlijst invullen zonder er met elkaar over te praten. En iedereen kan begrijpen dat een vragenlijst die op seksualiteit betrekking heeft, in onze samenleving alleen betrouwbaar kan worden ingevuld, als niemand buiten de invullende proefpersoon van de antwoorden weet kan hebben. [...]

Homoseksualiteit blijkt het meest verzwegen onderwerp thuis. 61% van de jongens en 51% van de meisjes komt er toch door boek en tijdschrift van op de hoogte. Maar hóe die voorlichting plaats vindt, wordt ook al weer niet vermeld. In ieder geval vinden 62% van de jongens en 69% van de meisjes dat ze voldoende zijn voorgelicht. Maar terug naar de zelfbevrediging. Van de mannen vindt 38% dat het gezond is dat een tiener zich daaraan overgeeft en van de vrouwen 19%. Maar 36% van de mannen gunnen het de tieners niet (vinden het niet gezond) en zelfs 45% van de vrouwen. [...] Ten opzichte van homoseksualiteit neemt de Nederlander in het algemeen een afwijzend standpunt in. Ongeveer 24% van de mannen en 22% van de vrouwen vinden homoseksualiteit aanvaardbaar of nemen een neutrale houding aan. Ditzelfde geldt voor de jeugd (22% van de jongens en 16% meisjes). Men is dan ook onverdraagzaam ten opzichte van de homoseksuele medemens. Van de mannen vindt 32% en van de vrouwen 30% dat men de homoseksueel niet moet vrijlaten om op de eigen manier te leven. Merkwaardig is dat ongeveer hetzelfde percentage onverdraagzamen bij jongens (32%) en meisjes (31%) wordt aangetroffen.

[In de tabel zit een fout, 62 of 44 moet waarschijnlijk 10 lager zijn. Onbekend of het in het origineel foutief staat. Wel van het origineel overgenomen maar deze zit ergens in een map (nog niet goed geordend).]

bron: Artikel 'Sex in Nederland: een merkwaardig onderzoek' door drs. Manuel van Loggem; Sextant, nummer 10; oktober 1969