Sexueel misbruik van kinderen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Onder de titel 'Sexueel misbruik van kinderen en adolescenten' vond op 30 januari 1981 in Utrecht een symposium plaats. Deze 'wetenschappelijke ontmoeting' was georganiseerd door de psychosociale afdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Ik heb dit symposium bijgewoond en tijdens de discussie heb ik kritiek geuit op de wijze waarop dit onderwerp in een van de inleidingen werd besproken. Het betreft hier de voordracht van de initiatiefnemer van dit symposium, Dr W. H. G. Wolters. Kort samengevat luidt mijn kritiek: de manier waarop Wolters het begrip 'sexueel misbruik van kinderen en jonge adolescenten' hanteert, duidt op het ontbreken van elke notie van zorgvuldige afbakening van begrippen. [...]

In tweede instantie motiveert mij het belang van een zorgvuldige beoefening van wetenschap en het op maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met resultaten van wetenschappelijk onderzoek. [...] Het benoemen van een handeling als 'sexueel misbruik van een kind' is dan ook slechts dan gerechtvaardigd als er goede gronden zijn om te spreken van sexueel misbruik. Met andere woorden: je moet wel 'hard' kunnen maken dat die handeling misbruik inhoudt. Zeker wanneer, zoals Wolters heeft gedaan, een uitspraak voor en tot een breed publiek wordt gedaan, dient zo'n uitspraak ofwel duidelijk te worden gepresenteerd als een nog te onderzoeken hypothese ofwel door onderzoek aannemelijk zijn gemaakt. [...] Wij behoeven maar één geval te vinden waarin sexueel contact tussen een volwassene en kind niet neerkwam op sexueel misbruik van het kind en de uitspraak van Wolters is gefalsifieerd. [...]

Veel onderzoekers ontkennen, op basis van door hen uitgevoerd empirisch onderzoek, dat het optreden van schade voor het kind inherent is aan elk sexueel contact van een volwassene met een kind. [...] Door de context waarin deze uitspraak [door Wolters] werd gedaan, een symposium, krijgt deze uitspraak de schijn van 'wetenschappelijkheid'. Daardoor is schade aangericht. [...] Gezien de houdingen in de samenleving ten aanzien van 'het kind' en ten aanzien van 'de sexualiteit' kan niemand verbazen dat 'de pers' met deze uitspraak op de loop gaat. Het heeft dan ook geleid tot koppen als: 'Sex met kinderen is altijd gewelddadig' [Haarlems Dagblad] en: 'Sex van volwassene en kind is een vorm van destructie' [Volkskrant]. [...] Deze schade valt nog in het niet wanneer we haar vergelijken met de schade die aan kinderen en pedofielen is toegebracht.

bron: Artikel 'Sexueel misbruik van kinderen' door Dick de Groot (socioloog, Protestantse Stichting voor Verantwoorde Gezinsvorming); MGV (Maandblad Geestelijke Volksgezondheid), 36e jaargang, nr. 4; april 1981