Sexueel misbruik van kinderen en jonge adolescenten

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Dit artikel is een uitwerking van een voordracht gehouden tijdens een symposium te Utrecht op 30 januari 1981. [...] Tijdens en na het symposium kwamen er veel reacties van uiteenlopende aard; geen van deze reacties was kleurloos. Lobbygroepen van bepaalde vormen van sexuele emancipatie verdedigden hun standpunten (onder meer werkgroepen van de NVSH en het COC; zie ook de discussie in de Volkskrant, februari 1981 en de discussienota Pedofilie, 1980). Zij gingen daarbij gelukkig niet zo ver als Valida Davila van de Childhood Sensuality Circle (een progressieve sexgroep uit San Diego) die zegt: 'We believe children should begin sex at birth. It causes a lot of problems not to practice incest' (Time, 7 september 1981). Duidelijk blijkt uit deze reacties dat sex met kinderen een duister, donzig geheim is.

bron: Artikel 'Sexueel misbruik van kinderen en jonge adolescenten' door W. H. G. Wolters; MGV (Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid); juni 1982