Signalement

From Brongersma
Jump to: navigation, search

'Het was een dieptepunt. Ik voelde me de enige al wist ik dat ik dat niet was. Er moesten er duizenden anderen zoals ik rondlopen maar ze waren voor mij onbereikbaar. Ik kende op school ook niemand die zo was, geen leerling en geen leraar.' Een uitspraak van de 17-jarige MAVO-scholier Eric [edit] anno 1986. Veertig jaar COC, meer openheid van flikkers en potten, meer aandacht in de media en een toenemende (met de mond beleden) tolerantie bij het Nederlandse volk hebben er nog niet toe geleid dat jongens en meisjes zonder problemen op school, thuis en in de vrije tijd homoseksuele gevoelens vorm kunnen geven. Zolang jongeren homoseksualiteit niet als iets vanzelfsprekends in hun dagelijkse leven tegenkomen blijft specifieke voorlichting noodzakelijk.

bron: Artikel 'Signalement' door MvL (Maurice van Lieshout); Jeugd en Samenleving; januari 1987