Standpunt van de werkgroep Kinderen-Ouderen-Relaties over kinderporno

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De werkgroep [NVSH werkgroep KOR Den Haag] heeft kinderporno als volgt gedefinieerd: 'Alle afbeeldingen van niet-geslachtsrijpe personen welke gemaakt zijn met de bedoeling de zinnen te prikkelen.' Afbeeldingen die tot stand gekomen zijn middels dwang of die geen rekening houden met het ontwikkelings- ervarings- [waarschijnlijk wordt bedoeld: belevings-] en ervaringsniveau van het kind, wijst de werkgroep ten zeerste af. Daarnaast is de werkgroep van mening dat het vervaardigen van kinderporno, in de definitie die boven is beschreven, mogelijk moet zijn. Echter, de verspreiding aan derden wijst de werkgroep af tenzij de betrokken minderjarige, inmiddels meerderjarig daar toestemming voor geeft. Vervaardiging van kinderporno waarbij geen echte kinderen in het geding zijn, bijvoorbeeld tekeningen, moet ons inziens kunnen. Het tonen van afbeeldingen van minderjarigen die niet gemaakt zijn met de bedoeling de zinnen te prikkelen, is voor de werkgroep geen probleem.

bron: 'Standpunt van de werkgroep Kinderen-Ouderen-Relaties over kinderporno'; NVSH werkgroep KOR Den Haag; 28 mei 1995