Uit de memoires van John Addington Symonds (1840-1893)

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Als één van de eerste herinneringen dien ik hier gewag te maken van bepaalde visioenen, half droom, half dagdroom, welke zonder meer erotisch van aard waren en zich regelmatig voordeden vlak voor het slapen gaan. Ik stelde mij voor dat ik gehurkt op de vloer zat, omgeven door een groep naakte volwassen mannen, zeelieden zoals ik die in de straten van Bristol placht te zien. Hun lichamelijk contact verschafte mij een scherp en geheimzinnig genot. Hoe uitzonderlijk het ook moge lijken dat een jong kind zich dergelijke fantasieën voor de geest kon halen en ook al ben ik niet in staat een verklaring te geven betreffende hun oorsprong, dat ik deze visioenen werkelijk had, daarvan ben ik geheel en al overtuigd. Dit droombeeld werd bijna een gewoonte en herhaalde zich zo vaak, dat er geen twijfel mogelijk is aan het psychische belang ervan.

bron: 'Uit de memoires van John Addington Symonds (1840-1893); 'Uit de memoires' door J.T. Harskamp; Vertaling: Micha Meijers; 1985?