Uit onderzoek blijkt: seks met volwassene kan goede ervaring zijn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Kinderen die vrijwillige seksuele ervaringen met volwassenen hebben, ondervinden daar later geen nadelige gevolgen van. Integendeel, ze kunnen er juist voordeel van hebben; ze gaan nadien gemakkelijker met seksualiteit om. 'Het belang van de ervaring' is dan ook de titel van het proefschrift waarop drs. Theo Sandfort gisteren in Utrecht promoveerde. [...]

Minder voorspelbaar is de uitkomst van het effect van vrijwillige contacten. Zowel jongens als meisjes die aan het begin van de puberteit op vrijwillige basis seksuele contacten hebben gehad, of dat nu met leeftijdsgenoten of met een volwassene was, hebben later minder angst voor seksueel contact dan jongeren zónder jeugdervaringen. Ook hun seksueel verlangen en de zogenaamde 'seksuele opwindbaarheid' zijn groter. Ze gaan nu dus gemakkelijker met seksualiteit om. Wat 'seksuele tevredenheid' betreft [is er] een verschil tussen jongens en meisjes; jongens mèt vroege ervaringen zijn later meer tevreden dan jongens zonder, maar voor de meisjes is dat omgekeerd. Theo Sandfort: "Tevreden zijn met, is natuurlijk een breed begrip. Je moet er ten eerste van uit gaan dat seksualiteit voor jongens en meisjes verschillend is. Een collega-onderzoeker heeft eens gezegd: 'Voor jongens is het meer een kwestie van nemen, voor meisjes een kwestie van geven.'" [...]

Volgens Theo ondersteunt zijn onderzoek de drie jaar geleden gelanceerde plannen van minister Korthals Altes om de leeftijd waarop seksuele contacten strafbaar zijn, te verlagen van zestien naar twaalf. "Veel mensen hebben het toen verkeerd begrepen. Onze kinderen worden vogelvrij, werd er geroepen. Maar zo zat het niet, Korthals Altes heeft het ook duidelijk gezegd: er mogen absoluut geen dwangmiddelen worden gebruikt, dat er sprake moest zijn van vrije wil, dat dwangmatige contacten strafbaar blijven. Ik hoop alleen dat er wat genuanceerder tegen dit soort contacten wordt aangekeken, ook door de hulpverlening en de rechtspraak. Dat niet alle contacten per definitie in hetzelfde smerige hokje worden gestopt."

Verwacht Theo Sandfort onder te gaan in dezelfde vloedgolf van kritiek die Korthals Altes trof? "Daar heb ik natuurlijk geen idee van. Ik het het onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde wijze verricht, de resultaten zijn dat ook. En wat er mee gaat gebeuren... Ik ben me ervan bewust dat ze gemakkelijk misbruikt kunnen worden."

bron: Artikel 'Uit onderzoek blijkt: seks met volwassene kan goede ervaring zijn' door Marjolein Schipper; De Telegraaf; 1 oktober 1988