Verder onderzoek lijkt dan ook opportuun

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Verder benadrukken recente publikaties over de gevolgen van seksueel misbruik bovendien dat het niet zozeer de seksuele ervaringen op zich zijn die het trauma veroorzaken, maar dat de hele context waarin het misbruik plaatsvindt (met name de familieomstandigheden) bepalend is voor het effect (Bauserman, Rind & Tromovitch, 1998; Nash, 1999). Verder onderzoek naar alle factoren die een rol spelen in dit proces lijkt dan ook opportuun.

bron: Artikel 'Het kind als subject; de seksuele ontwikkeling van kinderen (0 - 12 jaar)' door Jany Rademakers; www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs2000-01v.htm; Tijdschrift voor Seksuologie, 24; 2000