Verslag van de studiedag: Kinderen, jongeren en hun seksualiteit

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De workshopleiders Peter van Eeten en Cees Straver betoogden dat ten onrechte, op basis van klinische en justitiële literatuur, wordt verondersteld dat seksuele contacten tussen jeugdigen en volwassenen in veruit de meeste gevallen tot schade leiden. Zij stelden daar tegenover de uitkomsten van een meta-analyse van algemene bevolkingsonderzoeken in de VS (Rind en Tromovitch, 1997; Rind, Bauserman en Tromovitch, 1998). Uit de meta-analyse van gegevens uit studentensteekproeven blijkt dat het beleefde negatieve karakter van seksuele contacten in sterke mate samenhangt met een negatieve opvoedingssituatie (emotionele verwaarlozing, misbruik, maar ook een zeer restrictieve seksuele opvoeding of het volledig ontbreken van een seksuele opvoeding). Niet het seksuele contact als zodanig veroorzaakt een negatieve beleving of leidt tot schade op latere leeftijd, maar de samenloop van meer ingrijpende vormen van seksueel contact met een al bestaande negatieve uitgangssituatie.

Er bleef helaas weinig tijd over voor discussie met en tussen de deelnemers. Duidelijk werd wel dat ook de praktijk dringend behoefte heeft aan onderzoek naar de "normale" seksuele ontwikkeling en seksualiteitsbeleving van kinderen en jeugdigen.

bron: Artikel 'Verslag van de studiedag: Kinderen, jongeren en hun seksualiteit' door Yvonne Grotjohann (psycholoog, onderzoeker NISSO) & Willy van Berlo (psycholoog, onderzoeker NISSO); www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs2000-01v.htm#f; Tijdschrift voor seksuologie, jaargang 24, nummer 1; 2000