Vrolijk Voorwaarts

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De Partij van de Arbeid bevordert de afschaffing van een 'zedelijkheidswetgeving'. De zogenaamde zedelijkheidsartikelen in het Wetboek van Strafrecht zijn oneigenlijke middelen om seksueel misbruik/geweld te bestrijden. Daartoe dienen zonodig elders in het Wetboek van Strafrecht algemene artikelen ter bestrijding van geweld, discriminatie en misbruik/overmacht opgenomen te worden. Het individu dient wel tegen ongewenste intimiteiten beschermd te worden, maar de overheid moet zich verder terughoudend opstellen.

bron: Uit de nota 'Vrolijk Voorwaarts'; opgesteld door een adviesgroep die door het PvdA-partijbestuur was ingesteld; 1987