Waar zijn we mee bezig?

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een oude homofiele vriend van mij, (hij was destijds betrokken bij de oprichting van o.a. het COC), hanteert al sinds jaar en dag de slogan: 'De maatschappij op orde willen brengen is een goede zaak, maar begin dan eerst in eigen huis.' Een andere vriend stelt: 'De maatschappij is door en door ziek, daardoor is ook de homo en de pedo ziek. We zullen ook bij ons zelf moeten werken aan een gezondmakingsproces.'

Zowel in de homo-bladen die ik ken als ook in ons eigen lijfblad NIKS kom je nimmer kritische kanttekeningen tegen rondom allerlei (wan)gedrag dat schadelijk is voor het kind, onze doelstellingen, voor onze maatschappelijke diskussie. Dat schadelijk is voor de pedofiel zelf. Men dient ook de teleurstellingen te signaleren, het verdriet dat men elkaar aandoet en daardoor ook vaak het in gevaar brengen van elkaar. Ik ken tal van mensen, zowel homo als pedo die sneuvelen aan teleurstellingen, bedrog en soms zelfs agressief handelen van gevoelsgenoten.

bron: Artikel 'Waar zijn we mee bezig?' door John Veno; JEP, 3e jaargang, nummer 2; Uitgave: N.V.S.H.-afdelingswerkgroep Jeugdemancipatie en Pedofilie te Venlo; juni 1982