Werkgroep pedofilie probeert omstreden taboe te doorbreken

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het traditionele beeld van de pedofiel is dat van een enge man van middelbare leeftijd, die kinderen met snoepjes meelokt naar zijn huis en daar vieze dingen met ze doet. Het grote gevaar voor het reine kinderzieltje. In progressieve kringen is dit beeld intussen wel gerelativeerd. Maar zelfs mensen die danig beïnvloed zijn door de verworvenheden van de seksuele revolutie zullen niet staan te juichen als kindlief op een dag thuiskomt met zijn volwassen vriend. De Stichting Werkgroep Pedofilie in Nijmegen ijvert er voor dit 'laatste taboe' te doorbreken. Ze organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en houdt zich bezig met hulpverlening, onder andere in praatgroepen. Wij spraken met Peter en Rob (de namen zijn gefingeerd), beide pedofiel en lid van de werkgroep. [...]

Het beeld van de pedofiel wordt al meteen doorbroken als we kennis maken met Peter en Rob. Ze zijn jong en zien er niet bepaald uit als de stereotype kinderlokker. Peter en Rob hebben moeite met het woord pedofiel omdat er zoveel negatieve associaties aan kleven. Ze spreken liever van 'pedofiele gevoelens'. Die omvatten volgens hen veel meer dan alleen seksuele gevoelens. Peter: "Ik hou heel veel van kinderen, ga veel met kinderen om en soms word ik verliefd op een kind. Dat kan uitgroeien tot een relatie. Je mag er niet van uitgaan dat die relatie na verloop van tijd seksueel wordt. Bij de meeste kinderen ligt die behoefte er ook niet."

Maar seks is natuurlijk wel het hete hangijzer, de reden waarom mensen pedofilie moeilijk kunnen aksepteren.
Rob: "Ja, maar het is ook het enige wat mensen vaal van je willen zien." [...]

De Werkgroep Pedofilie bestaat ongeveer negen jaar. Ze doet veel aan voorlichting, bijvoorbeeld op scholen en opleidingen. Er zijn kontakten met het RIAGG, de reklassering en de jeugd- en zedenpolitie. Ongeveer dertig pedofielen bezoeken regelmatig de avonden die de werkgroep organiseert of zitten in een van de praatgroepen. In de werkgroep zitten ook twee moeders wier kind een pedofiele relatie heeft. Een goed kontakt met de ouders wordt heel belangrijk gevonden, omdat het niet goed voor een kind is als het een 'geheim leven' leidt. [...]

Als julie relatie aan het licht komt kan dat behoorlijke konsekwenties voor hem hebben. Hij krijgt het gevoel dat hij iets verkeerds gedaan heeft en zal zich bovendien schuldig voelen als jij in de gevangenis komt. Moet je daar niet op anticiperen?
Rob: "Dat is een goede vraag. Ik heb de keuze gemaakt om dat niet te doen. Ik heb ook het recht om te leven en het kind heeft recht op zijn gevoelens en keuzes. Maar ik zit helemaal niet lekker in deze positie want als het uitkomt zijn de konsekwenties niet al te best."
Voor jezelf kun je die beslissing wel nemen, maar je kiest ook voor het kind.
Rob: "Ja, dat klopt. Ik praat er wel met mijn vriendje over. Maar met jonge kinderen is dat moeilijker en is dat ook niet slim." [...]

Maar zou een kind geen dingen doen om jou een plezier te doen?
Rob: "Dat kan. Stel al je negatieve vragen maar. Dan zeg ik dat het kan. Het gaat erom dat het kind vertrouwen heeft in de volwassene. Mijn vriendje zou het niet in zijn hoofd halen om ja te zeggen als hij iets niet wil. Andersom gebeurt het nog veel meer. Er is een heel groot percentage pedo's die nog niet eens met kinderen durven te spelen omdat ze bang zijn. Er zijn bij ons mensen die nooit over hun pedofiele gevoelens hebben gepraat. De kans is natuurlijk ontzettend groot dat die een keer doorslaan en alle remmen losgooien. Daar moeten we echt goed bij zijn. Als iemand de fout in gaat trekken wij aan de bel. Maar dan nog ben ik van mening dat ze beter bij ons in de werkgroep kunnen zitten dan dat ze helemaal nergens naar toe kunnen." [...]

Moet het kind seks niet in z'n eigen tempo ontwikkelen? Is een pedofiele relatie niet een interventie van de volwassene in de kinderwereld?
Rob: "Waarom scheidt je de wereld van de volwassene en het kind zo van elkaar. Als je die redenering doorzet moet je ook alle onderwijs afschaffen en de kinderen alles maar van elkaar laten leren." [...]

De maatschappelijke akseptatie van pedofilie ligt bijzonder gevoelig. De recente diskussies rond incest en kinderporno hebben een negatieve invloed gehad op de meningsvorming over pedofilie. De Werkgroep Pedofilie probeert hierin verandering te brengen. Op 21 april organiseert ze een thema-avond waarop vijf pedofielen, twee moeders en een onderzoeker aan het woord komen over hun ervaringen met pedofilie. Daarna is er gelegenheid voor diskussie. Belangstellenden zijn welkom op 21 april om 20.00 uur bij het COC (in de Betouwstraat).

bron: Interview < 'Pedofielen zijn vies, maar Peter gaat leuk met kinderen om' - Werkgroep pedofilie probeert omstreden taboe te doorbreken > door Laurens Berentsen & Emely Nobis; De Nijmeegse Stadskrant; 17 april 1986