Wetsontwerp seks onder jongeren

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het COC, de vereniging tot integratie van homoseksualiteit, heeft minister Korthals Altes (Justitie) vandaag een kant-en-klaar wetsontwerp aangeboden over seksuele contacten van en met jongeren onder de zestien jaar. Volgens het wetboek van strafrecht is het verboden seksuele omgang met jongeren onder de zestien te hebben. Ook jonge pubers onder elkaar, bijvoorbeeld twee vijftienjarigen, mogen dit in feite niet. Het COC wil dit verbod niet opheffen, maar het betreffende wetsartikel wel uitbreiden met enkele uitzonderingsgevallen. Zo mogen jongeren onder de zestien wel seks bedrijven als er sprake is van vrijwilligheid. Vorig jaar trok minister Korthals Altes na een stroom van afkeurende reacties een wetsontwerp over deze zaak in. Het COC denkt met zijn eigen wetsvoorstel een compromis te hebben gevonden tussen de verschillende opinies over deze kwestie.

bron: 'Wetsontwerp seks onder jongeren'; Het Binnenhof; 15 januari 1987