Actie Amerikaanse geheim agent tegen kinderporno Amsterdam

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een speciale Amerikaanse undercover-agent is vorig jaar in Nederland geweest om de Amsterdamse politie te helpen bij de bestrijding van kinderporno. Dat heeft het hoofd van de Amerikaanse douane-recherche, Larry Sheafe, tegen een onderzoekscommissie van de Amerikaanse senaat verklaard.

Het optreden van de speciale undercover-agent wordt vermeld in het rapport van 'the permanent subcommittee on investigations of the committee on governmental affairs of the United States Senate', de subcommissie die zich voor de senaat bezighoudt met het onderzoek naar kinderporno. Het rapport, gedateerd 9 oktober 1986, is uitgegeven door de Amerikaanse staatsdrukkerij.

Een zegsman van de Amerikaanse douane bevestigd dat een undercover agent in Nederland actief is geweest. "Hij heeft zijn werkzaamheden inmiddels voltooid en heeft Nederland verlaten", zegt de Amerikaan na navraag. [...]

Ook [woordvoerder Amsterdamse politie ontkent betrokkenheid Amerikaan] persofficier van justitie De Wit weet van niets. "Zoiets kan niet buiten wetenschap van het openbaar ministerie worden gedaan", zegt De Wit. "Er zijn wel wat bezoeken en contacten vanuit Amerika geweest, maar een undercover agent zou me verbazen.

Minister Korthals Altes van justitie heeft in februari 1986 met nadruk gezegd dat het optreden van buitenlandse infiltranten buiten de Nederlandse politie en justitie om onaanvaardbaar is.

bron: Artikel 'Actie Amerikaanse geheim agent tegen kinderporno Amsterdam' door Tim Dekkers; Trouw; 15 mei 1987