Brief van beleidsmedewerkster VVD-fractie aan voorzitter Vereniging Martijn

From Brongersma
Revision as of 13:19, 7 August 2018 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

's-Gravenhage, 12 juni 1986
Binnenhof 1 A

VVD-Fractie
Ref.: 3044/AS/AK


De Heer B. Roelofsma
Vereniging Martijn
Postbus 5478
1007 AL Amsterdam

Brief Mr. A.L. Schölvinck


Zeer geachte heer Roelofsma,

Bij deze dank ik U namens de betrokken kamerleden hartelijk voor de op 1 mei j.l. aan de VVD-fractie verzonden brief, waarin Uw Vereniging haar standpunt kenbaar maakt over de maatschappelijke en wettelijke aspekten van sexualiteit van en met kinderen.

De VVD-fractie heeft begrip voor de door Uw Vereniging naar voren gebrachte problemen en staat niet afwijzend tegenover de visie van Uw Vereniging op een aantal punten.

Echter, aangezien de publieke opinie zeer fel heeft gereageerd op het voorstel terzake van de thans demissionaire minister van Justitie [Frits Korthals Altes], heeft deze gemeend het betreffende voorstel niet aan de ministerraad aan te bieden. Bovendien is gebleken dat het voorstel niet hoeft te rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, gezien de zeer terughoudende reacties van de andere grote politieke partijen.

Wellicht heeft een daartoe strekkend voorstel in de toekomst meer kans van slagen, wanneer met grote zorgvuldigheid wordt weergegeven onder welke omstandigheden sexuele handelingen strafbaar zouden blijven.

In de hoop U van dienst te zijn geweest, verblijf ik,

met de meeste hoogachting,
[Handtekening]
Mr. A.L. Schölvinck,
beleidsmedewerkster

bron: Brief van Mr. A.L. Schölvinck (beleidsmedewerkster VVD-fractie) aan B. Roelofsma (voorzitter Vereniging Martijn); 12 juni 1986