Dubbele moraal

From Brongersma
Revision as of 13:34, 28 February 2013 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Naar het oordeel van de rechtbank vormt dat streven [om de zedenwetgeving te liberaliseren] een ernstige inbreuk op de binnen onze samenleving geldende fundamentele waarden en...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Naar het oordeel van de rechtbank vormt dat streven [om de zedenwetgeving te liberaliseren] een ernstige inbreuk op de binnen onze samenleving geldende fundamentele waarden en druist het in tegen onze rechtsorde. De Vereniging Martijn tast daarmee de rechten van kinderen aan, terwijl de bescherming van de seksuele integriteit onmiskenbaar een van de meest wezenlijke beginselen van onze rechtsorde vormt. [...]

Concluderend en met de vrij recente wetgeving over bestialiteit in het achterhoofd – een dier vermoorden en opeten mag, een orgasme bezorgen niet – kan ik niet anders stellen dan dat het toch rare jongens zijn, die hedendaagse wetgevers.

bron: Artikel 'Dubbele moraal' door W. van Veen; NVSH Nieuwsbrief, november 2012