Enige kanttekeningen bij het pedofilie-vraagstuk

From Brongersma
Revision as of 17:58, 5 May 2013 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

M.a.w. de problemen van de pedofiel-in-engere-zin liggen niet zozeer in zijn pedofiel-zijn, hij voelt zich aangetrokken tot een kind en wil hieraan gestalte geven door een affectieve relatie met het kind op te bouwen (zoals bij iedere vorm van verliefdheid - hetero-, homoseksueel). Zijn problemen worden veeleer veroorzaakt door zijn omgeving. Alle waarden en normen die hem in zijn opvoeding zijn bijgebracht veroordelen zijn gevoelens, maken het hem moeilijk zichzelf te aanvaarden, en vervolgens belemmeren ze hem in het realiseren van zijn behoefte aan contact met kinderen. Deze groep mensen is dus niet "ziek" in die zin dat zij niet maatschappelijk zouden kunnen functioneren als gevolg van driftmatige ongecontroleerde neigingen, die gevaar voor zijn omgeving opleveren (zoals bij de groep pedo-seksuelen wel mogelijk is). Integendeel: waarschijnlijk houdt niemand zoveel van kinderen, kan niemand zo goed met kinderen omgaan dan juist de mensen die zelf zich zo kunnen inleven in het kinderstadium, dat zij hun affectieve bindingen in deze richting zoeken. (Servatius [pseudoniem van Frits Bernard] noemt hen "de brug naar de jeugd".) [...]

Hopelijk is enigszins duidelijk geworden dat pedofilie een probleem is bij de gratie van het culturele taboe op de seksualiteit. In een cultuur waarin de seksualiteit, de lustbeleving van jongere èn oudere mensen, positief gewaardeerd wordt zal ook de pedofiele verhouding geen probleem vormen. Dit geldt overigens voor problemen in alle seksuele relaties. Immers, ook binnen heteroseksuele relaties doen zich de gevolgen van het anti-seksuele klimaat voor (slecht anticonceptiegebruik, impotentie, anorgasmie verschijnselen als gevolg van onervarenheid en gebrek aan training in lustbeleving). Hoe veranderen we het seksuele klimaat? Door de "onderbouw" ervan aan te pakken, door elementen in de maatschappelijke structuur te veranderen waarop deze gebaseerd is, en die in dit culturele klimaat zo floreren. Dat betekent streven naar andere machts- en bezitsverhoudingen, emancipatie van minderheidsgroepen, uitholling van de positie van het gezin.

bron: 'Enige kanttekeningen bij het pedofilie-vraagstuk' door Wicky van Rijssel (Wetenschappelijk Bureau NVSH); Documentatiemap Pedofilie; Informatie W.B. nr. 77; september 1973