Herziening zedelijkheidswetgeving (brief aan de Tweede Kamer)

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Door: Benjamin Roelofsma, voorzitter Vereniging Martijn

Tekst als pdf-file: Herziening zedelijkheidswetgeving (brief aan de Tweede Kamer)

bron: 'Herziening zedelijkheidswetgeving (brief aan de Tweede Kamer)' door Benjamin Roelofsma (voorzitter Vereniging Martijn); 22 februari 1989