Jac. van Hattum: een voorloper van Reve

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De van oorsprong Friese dichter en schrijver Jac. van Hattum (1900-1981) was onderwijzer te Amsterdam. Niet alleen op zijn school, maar ook in de homowereld deed hij inspiratie op voor bundels als Mannen en katten (1947), De liefste gast (1961) en De wolfsklauw (1962). Recent is zijn werk waarin naast homo- ook sado-, maso- en pedothema's voorkomen, opnieuw in twee dikke delen door Van Oorschot uitgegeven.

bron: Artikel 'Jac. van Hattum: een voorloper van Reve' door Gert Hekma; Gay News; Nummer 62; oktober 1996