Met de dienstauto op jacht naar jonge jongens

From Brongersma
Revision as of 12:15, 7 October 2013 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De vaste chauffeur van Pinocchio [club waar jongenshoeren zich aanbieden] is een getectyleerde vijftiger die luistert naar de naam Stefán Ficer. [...] Zoals een goed chauffeur betaamt, is ook Stefán wel in voor een praatje. Hij is graag bereid om onze foto van de bewuste ambtenaar nader te bestuderen. Zelfs het licht van een lantaarnpaal is voldoende om binnen enkele seconden zijn conclusie te trekken: "Dit is een heel goede klant van Pinocchio," meldt hij met overtuiging. "Keurige meneer, strak in het pak, draagt altijd een stropdas. Hij is recentelijk zeker drie keer hier geweest. Hij komt namelijk altijd met een eigen auto. Een grote, donkere wagen, mét chauffeur. Lang blijft hij nooit binnen. Hij kiest een jongen en vertrekt. Aardige rustige man. Hij is rijk. Komt uit Holland... tòch?"

Niet alleen chauffeur Ficer herkent Pieter-Jan [Joris Demmink], ook de eigenaar van Club Pinocchio, gewend om over zijn klanten te zwijgen, spreekt bevestigende woorden. Bij de Praagse politie is bekend dat in Club Pinocchio jongens werken van wie velen slechts 15 jaar oud zijn. Dat is in Tsjechië tot eind dit jaar wettelijk toegestaan, maar ze zijn er ook van op de hoogte dat er nóg jongere prostitués werkzaam zijn. [...]

Over de ontmoetingen met jongens kan ten aanzien van 'Pieter-Jan' worden vastgesteld dat - zelfs als hij alleen jongens meenam die ouder zijn dan de wettelijke leeftijdsgrens, wat in dit geval niet waarschijnlijk is - het duidelijk is dat hij die oppikte in gelegenheden waar iedereen objectief kan vaststellen dat er ook té jonge jongens hun diensten aanbieden.

bron: Artikel 'Met de dienstauto op jacht naar jonge jongens - Het dubieuze dubbelleven van topambtenaar Pieter-Jan' door Henk Krol (hoofdredacteur Gay Krant) & Frank Hitzert (hoofdredacteur Panorama); Panorama nr. 42; 8 oktober t/m 15 oktober 2003


In veel westerse landen, waaronder ook Nederland, gold tot voor kort de minimumleeftijd van 18 jaar waarop mensen met elkaar sex mochten hebben. Onder druk van het Europees Parlement is die wetgeving recentelijk aangepast. De ondergrens van 16 jaar geldt nu alleen voor onbetaalde sex, voor commerciële activiteiten is de leeftijd opgeschroefd naar 18 jaar. Ondanks de goede bedoelingen om jongeren in bescherming te nemen, is dit onderscheid in de praktijk vrijwel onwerkbaar. Hoerenlopers vragen immers zelden naar een geboorteakte. Met name in de laatste decennia werden kinderen steeds vroeger geslachtsrijp. [...]

In Tsjechië, kandidaat-lid van de Europese Unie, ligt de leeftijdsgrens voor betaalde én onbetaalde sex op 15 jaar, zowel voor homo- als heteroseksuelen. Vandaar dat veel liefhebbers dit voormalige Oostblokland zien als een lolitaparadijs. Op 1 januari 2004 zal echter ook daar de wet, onder druk van Brussel, worden aangepast. Met ingang van die datum mag betaalde sex ook in Tsjechië pas vanaf 18 jaar. Overtredingen kunnen met maximaal vijf jaar cel worden bestraft. [...]

In sommige Aziatische landen heeft men overigens een heel creatieve oplossing gevonden om te bepalen wanneer sex wordt toegestaan. Kinderen worden geslachtsrijp geacht vanaf het moment dat ze beharing hebben in de schaamstreek.

bron: Inzetstukje 'Ontucht en de wet' bij artikel 'Met de dienstauto op jacht naar jonge jongens - Het dubieuze dubbelleven van topambtenaar Pieter-Jan' door Henk Krol (hoofdredacteur Gay Krant) & Frank Hitzert (hoofdredacteur Panorama); Panorama nr. 42; 8 oktober t/m 15 oktober 2003