Uit het VVD Tweede Kamer-verkiezingsprogramma 1971

From Brongersma
Revision as of 23:54, 29 January 2013 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Vrijlating van de verkoop op verzoek (niet het ongevraagd opdringen in enigerlei vorm) van pornografie aan volwassenen (18-jarigen en ouderen). Bij een vrijlating als hier bep...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vrijlating van de verkoop op verzoek (niet het ongevraagd opdringen in enigerlei vorm) van pornografie aan volwassenen (18-jarigen en ouderen). Bij een vrijlating als hier bepleit zal wel opgetreden dienen te worden tegen het ongevraagd opdringen bijv. door etalering, zoals thans wel geschiedt. Het verdient bovendien aanbeveling hij de vrijlating geleidelijk te werk te gaan en vormen van pornografie die de waardigheid van de mens aantasten, zoals bestialiteit en uitbeelding van strafbare feiten waarbij minderjarigen van jonger dan 16 jaar betrokken zijn, voorshands niet vrij te laten.

bron: Uit het VVD Tweede Kamer-verkiezingsprogramma; 1971