Universiteit Utrecht verkracht toch geen kinderen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Pedo's bedrijven het Ultieme Kwaad. Maar de vermaarde onderzoeksjournalist Gideon van Aartsen onthulde in het blootblad Penthouse van februari een nog Ultiemer Kwaad: mannen met titels die deze vunzigheid onder het mom van wetenschap goedpraten. Penthouse ontdekte onvermoede banden tussen de Universiteit Utrecht en duistere netwerken van kinderverkrachters. Spin in het web is de sociaal-psycholoog Theo Sandfort. Deze onderzoeker waagde het om enige nuance aan te brengen in de gedachte dat alle seks met kinderen en jongeren misbruik is.

Van Aartsen had al eerder met modder gegooid in een uitzending van de actualiteitenrubriek van de TROS, EO en NOS Twee Vandaag. De makers van Twee Vandaag zagen zich vervolgens door de rechter gedwongen een rectificatie uit te zenden, wat ook geschiedde. Ook het artikel in Penthouse was voor de Universiteit Utrecht en Sandfort aanleiding voor een gang naar de rechtbank. Op 25 februari jl. volgde de uitspraak. [...]

Lezing van de artikelen van Sandfort wijst uit "dat Sandfort (...) de opvatting huldigt dat seksuele handelingen tussen volwassenen en minderjarige kinderen niet per definitie hetzelfde zijn als misbruik van, en schadelijk zijn voor die minderjarigen. Deze opvatting, hoewel controversieel, is in de lijn met de resultaten van de in de tachtiger jaren door hem verrichte onderzoeken." De stelling in Penthouse dat de artikelen van Sandfort geen enkel wetenschappelijk gehalte zouden hebben kan volgens de rechter daarom niet slagen. [...]

De rechter oordeelt daarom dat Penthouse in het mei-nummer van 1997 een stevige rectificatie moet plaatsen én dat aan Sandfort als voorschot op immateriële schadevergoeding een bedrag van f 30.000,- moet worden betaald. In Trouw zegt de woordvoerder van de universiteit dat de uitspraak van de rechtbank volgens hem duidelijk heeft gemaakt "dat ook onderzoek van controversiële onderwerpen een taak is van de wetenschap."

Op een heel ander niveau reageert Peter Yeh, hoofdredacteur van Penthouse. Hij meldt dat hij een hoger beroep in beraad houdt en zegt: "Wij moeten het eerst geestelijk en journalistiek verwerken. De uitspraak is natuurlijk een forse teleurstelling. Het is een duur artikel geworden. Maar ja, het is gepubliceerd en wij hebben ons zegje gedaan. De universiteit heeft nu een overwinning behaald, maar ik hoop dat andere media verder gaan met het onderzoek. Ondanks de rectificatie is de discussie nog niet de uit de wereld."

bron: Artikel 'Universiteit Utrecht verkracht toch geen kinderen' door Marc van Bijsterveldt en John E. Luteijs; De Nieuwe Sekstant; voorjaar 1997