Zembla over Brongersma

From Brongersma
Revision as of 22:20, 5 March 2016 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Op donderdag 5 oktober bracht Zembla een documentaire van veertig minuten over wijlen dr. Edward Brongersma en de door justitie geplunderde collectie van zijn stichting. Zembla begon met een nadruk op de 'kinderporno' in de collectie. Het leek er een ogenblik op dat men ervoor had gekozen om de documentaire aan deze term op te hangen. Maar er werd een beknopte doch sfeervolle levensschets van Brongersma gegeven, met knapenzang uit de Brongersmacollectie op de achtergrond (inderdaad, het is niet alleen porno wat de klok slaat).

Men stond gelukkig stil bij de gevangenneming van Brongersma in de jaren vijftig, toen hij een betrekking met een jongen van zestien had gehad. De arbitraire leeftijdslijn ligt nu een pietsje lager, en de tegenwoordige maatschappij zal moeten toegeven dat 'pedofiel' Brongersma destijds in het gevang is gezet voor iets wat wij nu 'met z'n allen' niet meer strafwaardig achten.

Mr. Th. Bot, officier van justitie te Haarlem, meldde dat in de Brongersmacollectie "veel informatie zit over daders en slachtoffers. Het is een mooi aanknopingspunt voor opsporing." Ons werd een blik gegund op een rechercheur achter een computertje, naarstig speurend naar zoveel mogelijk daders en slachtoffertjes. Dit slag lustvijandige mensen gelooft heilig dat masturbatie, zoenen, en noem maar wat lichamelijke intimiteiten op, onvermijdelijk tot afschuwelijke schade leiden... waar het gaat om interactie tussen jongeren en ouderen, natuurlijk.

Opvallend waren de loftuitingen van oud-minister Hedy d'Ancona, die met Brongersma in de Eerste Kamer zat: zij vond hem 'deftig, ethisch hoogstaand en dapper'. Een vroegere voorzitter van MARTIJN was zeer kort aan het woord en prees de gewezen 'nestor van de pedobeweging' om zijn gepassioneerde levenswerk. De ex-voorzitter krijgt van ons een pluim voor zijn moed om, zij het van achteren gefilmd (verstandig!), op televisie te komen. Zembla vermeed het overigens om onze vereniging bij de naam te noemen. Brongersma kwam zelf enkele jaren geleden nog op televisie, toen het tij al was gekeerd en wij allen tot Dutrouxs waren getransformeerd. Dit wekte volkswoede op, en Brongersma liet uit desillusie en levensmoeheid in 1998 euthanasie plegen. Naar nu blijkt, gunt het OM hem ook die beslissing niet.

bron: 'Zembla'; Uit de rubriek 'Snippers'; OK Magazine, nummer 76; december 2000