'De Amerikaanse droom is achterhaald'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De Amerikaanse droom is voorbij. Dat is de boodschap van de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin, die de jaarlijkse Schumanlezing hield in Maastricht. [...] De Verenigde Staten hebben de twijfelachtige eer te kampen met de ernstigste armoede van alle geïndustrialiseerde landen. Een op de vier kinderen leeft er onder de armoedegrens. Amerika heeft ook de hoogste misdaadcijfers in de westerse wereld. Sterker nog, een kwart van alle gevangenen in de wereld zit vast in de Verenigde Staten, waar 2 procent van de mannelijke arbeidspopulatie achter tralies zit. [...] Maar om uitwassen van de vrije markteconomie tegen te gaan moeten er tegenkrachten bestaan in de vorm van vakbonden, politieke partijen en burgers die zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen welbevinden maar ook voor dat van anderen.

bron: Artikel < 'De Amerikaanse droom is achterhaald' > door Mart van der Sanden; Leidsch Dagblad; 11 mei 2007