'Ik heb in mijn jeugd een relatie met een volwassen man gehad'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Ik vind dat de werkgroep Joris 'jongeren-ouderenrelaties' van de NVSH, ook relaties tussen adolescenten en volwassenen moet bevorderen. Ik heb in mijn jeugd een relatie met een volwassen man gehad, al moet ik er wel bij vermelden dat ik op mijn dertiende reeds wist dat ik homoseksueel was. Mijn coming out heb ik helaas pas vele jaren later beleefd. Persoonlijk ben ik een voorstander van zulke relaties, zolang het maar met wederzijds respect en goedvinden plaatsvindt.

Helaas maakt de ronduit belachelijke zedenwetgeving het jongeren onmogelijk zich te ontplooien. De geestelijke onvolkomenheid en de leugens die over onze pedofiele medemens de ronde doen zijn hieraan debet. Landen als Duitsland, Italië en Oostenrijk hebben de leeftijd waarop relaties mogen worden aangegaan gesteld op veertien jaar. Maar hier in Nederland vindt men het nodig het klachtenvereiste af te schaffen, zodat jongeren onder de zestien op seksueel gebied monddood worden gemaakt. Want zij moeten toch beschermd worden, dat spreekt.

Wat mijn eigen ervaring betreft: het is nu dertig jaar geleden, maar nooit heb ik er een negatief gevoel aan over gehouden. Van mij mag het. Het wordt de hoogste tijd dat men (wetenschappers voorop) tot inkeer komt, voordat bij de jeugd onherstelbare schade wordt aangericht door lieden die niet in staat zijn de dingen in een juist perspectief te zien, en die zich afsluiten voor standpunten en meningen die niet in hun kraam passen.

bron: Ingezonden brief 'Joris' door Wim v.d. Braam; De Nieuwe Sekstant; juni 2003