'Ik pleit voor een genuanceerd debat'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Kunnen een kind en een volwassene ook een gelijkwaardige relatie hebben? Niet vanzelfsprekend. Dat de wetgever deze relatievorm verbiedt, vind ik derhalve verdedigbaar. [...]

Ik pleit voor een genuanceerd debat. Waar anti-geluiden vanzelfsprekend onderdeel van zijn, maar ook het geluid van mensen die vinden dat volwassen en minderjarigen wel (seksuele) relaties kunnen hebben. Een debat waarin geen ruimte is voor anti-pedo-sites die mensen met naam en toenaam overleveren aan de woede van het volk. In een ontwikkelde maatschappij spelen burgers niet voor eigen rechter, die verantwoordelijke taak is in Nederland gereserveerd voor justitie. Het is aan de politiek om de wetten te bepalen waaraan onze rechters toetsen.

Marthijn Uittenbogaard is een persoon die middels democratische processen probeert zijn ideaal te bereiken. Dat het in de ogen van velen geen verheven ideaal is, legitimeert niet de heftige en soms zelfs gewelddadige behandeling die hij krijgt.

En genuanceerdere kijk op pedofilie en pedoseksualiteit is nodig. Door het stigma te verminderen wordt een gang naar professionele hulp makkelijker en kan een persoon met een pedofiele geaardheid gewoon participeren in de samenleving. Een persoon als Marthijn Uittenbogaard is het probleem niet. Iemand met opgekropte gevoelens, geweigerd door hulpverleners en gestigmatiseerd, is een tikkende tijdbom.

bron: Artikel 'Doodstraf voor pedofielen' door Joris Blaauw (socioloog en voorzitter van COC Nijmegen, schrijft op persoonlijke titel); vrij-zinnig.nl/wp/2013/09/23/doodstraf-voor-pedofielen/; Vrij-Zinnig.nl; 23 september 2013