'Opheffing van de strafbaarstelling vanaf twaalf jaar natuurlijk'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Interviewer:] - U zei daarnet: 'De zaak van de vrijheid van meningsuiting, die destijds een onverdeeld links goed was.' U bedoelt: er zijn in linkse kring zaken waarover niet meer mag worden gepraat, omdat dat niet links is?

[Hein Roethof (PvdA):] "Bij voorbeeld."

[Interviewer:] - Pornografie bij voorbeeld?

[Hein Roethof:] "Ja, inderdaad dat is een voorbeeld. Of de strafbaarstelling van seksueel contact van ouderen met twaalfjarigen. De minister wilde die strafbaarstelling opheffen. Hij werd door zijn eigen partij gedwongen binnen vierentwintig uur zijn standpunt in te trekken. En de PvdA durfde daarover geen duidelijke mening te hebben. Dat vind ik een volstrekt onbegrijpelijke zaak."

[Interviewer:] - Wat had het standpunt moeten zijn?

[Hein Roethof:] "Opheffing van de strafbaarstelling vanaf twaalf jaar natuurlijk."

bron: Hein Roethof (PvdA) in De Tijd; 31 januari 1986