'Populisme steekt in Europa de kop op' - Pamflet Prinses Mabel

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Prinses Mabel maakt zich zorgen over de toenemende intolerantie en angst voor de ander in de westerse maatschappij. Dat blijkt uit haar pamflet "In vrijheid blijven geloven", dat vrijdag verscheen. Prinses Mabel is directeur van de The Open Society Institute, een stichting van George Soros, die democratie en vrijheid wil bevorderen.

Mabel en Soros baseren hun ideeën op de theorieën van de filosoof Karl Popper. Deze beweerde - in zijn verzet tegen communisme en nationaalsocialisme - dat in een open maatschappij niemand het monopolie op de waarheid heeft. Ook mag geen enkele groep zijn visie aan de rest van de samenleving opleggen. Die open, democratische samenleving is volgens prinses Mabel echter in gevaar. Dat komt door onkritische journalistiek, die alleen hoge oplage- en kijkcijfers wil bereiken, door de vermaakindustrie, door een gebrek aan passie voor het algemeen belang en door de kloof tussen burger en politiek. Deze factoren leiden volgens prinses Mabel tot populisme, dat "overal in Europa de kop opsteekt." Zij keurt dit af. "Een samenleving uitsluitend vertellen wat zij wil horen, is niet erg zinvol; het vergt politieke moed om ook dát te zeggen en te doen wat zij het liefst zou negeren. De kloof tussen politieke elite en burgers overbruggen door te luisteren naar de reële noden in de samenleving is iets anders dan de politieke werkelijkheid te reduceren en de leugen te verkondigen dat er simpele oplossingen voor grote problemen bestaan. Zo fortuinlijk zullen wij niet zijn."

Als oplossing verwacht prinses Mabel alles van het onderwijs, die mensen geestelijk weerbaar moet maken. Daarbij zijn persvrijheid, politieke vrijheid, vrijheid van geest en het geloof in vrijheid voor haar de basiswaarden. "Mensen", aldus Mabel, "hebben altijd de keus tussen goed en kwaad, recht en onrecht, waarheid en leugen. Het lot in eigen handen nemen, je best blijven doen, je weerbaarheid behouden en in vrijheid blijven geloven. Dat is wat wij allen, ieder op onze eigen manier, moeten blijven doen als wij onze vrijheid en democratie willen behouden."

bron: < "Populisme steekt in Europa de kop op" >; www.refdag.nl/artikel/1294659/&bdquo%3BPopulisme+steekt+in+Europa+de+kop+op&rdquo%3B.html; Reformatorisch Dagblad; 9 maart 2007