'We zijn allemaal zo druk met hulpverlenen, dat de wetenschap erbij is ingeschoten'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Eind jaren zestig ging een aantal Nederlandse wetenschappers en artsen zich verdiepen in het nog jonge vakgebied seksuologie dat elders in de wereld al voorzichtig was opgekomen. Leusink: "In de jaren zestig kreeg een collega die was gepromoveerd op het onderwerp anticonceptie en seksualiteit nog een envelop met poep in de bus, 'of hij zijn vieze praatjes voor zich wilde houden'. De afzender was een collega-arts."

Naast wetenschappelijke motieven waren er vooral ook idealen. Seks moest gewoon en bespreekbaar worden en vooral ook leuk, geheel passend bij de uitvinding van de anticonceptiepil en de seksuele revolutie in die tijd. Al gauw werd de pret gedrukt door studies die begin jaren tachtig aantoonden dat incest veel vaker voorkwam dan ooit gedacht. Vlak daarop volgde de aidsepidemie.

De eerste jaren had de nog piepjonge beroepsgroep het druk met de zwarte kanten van seks en kwamen de huis-tuin-en-keukenproblemen problemen nauwelijks aan bod. Ondertussen werd seks wel steeds alomtegenwoordiger: op televisie, in de damesbladen en niet te vergeten overal op het internet. Toch zijn de problemen met seks nog steeds moeilijk bespreekbaar, merken seksuologen. [...]

Maar de seksuologen lobbyen er momenteel op los om kamerleden en verzekeraars te overtuigen van hun nut [dat een consult vergoed wordt door verzekeraar.]. Daarbij wordt de NVVS [Nederlandse Vereniging voor Seksuologie] gehinderd door het geringe degelijke onderzoek dat naar seksbeleving is gedaan. Leusink: "We zijn allemaal zo druk met hulpverlenen, dat de wetenschap erbij is ingeschoten."

bron: Artikel 'Seks anno 2006 / Dan maak je maar zin' door Dorien Pels; www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article497274.ece/Seks_anno_2006_Dan_maak_je_maar_zin; Trouw; 30 september 2006