Aantal veroordelingen sterk gedaald

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Pedofilie is strafbaar gesteld in artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht. Het aantal veroordelingen ervoor is de laatste decennia sterk gedaald: van 8½ per 100.000 inwoners in 1960 via 3,3 in 1970 en 1,8 in 1975 tot 0,7 in 1982. In Noord-Brabant en Limburg is het aantal veroordelingen voor alle sexuele delicten steeds vijftig procent hoger dan in de overige provincies samen. Zo werden in 1982 in Brabant en Limburg zes mensen per 100.000 inwoners veroordeeld tegen drie landelijk. Het aantal veroordelingen op het totale aantal bij de justitie gemelde pedofilie-delicten is van 1978 tot en met 1982 steeds ongeveer 32 procent. Tweederde wordt niet vervolgd. Nog een gegeven: van 1978 tot en met 1982 komt het nog maar in een kwart van de door de politie opgehelderde gevallen tot een veroordeling. In 1978 was dat 26 procent en in 1982 werd nog maar 23 procent van de opgehelderde gevallen veroordeeld. [...] Het Openbaar Ministerie en de rechter zijn dus in ons land terughoudend en worden steeds terughoudender. Nog maar drie op de tien art. 247-zaken haalt de zitting van de rechter en in bijna één op de vijf pedofiliezaken wordt nog maar gevonnist.

bron: Artikel 'Ongelijkheid'; Krant onbekend; Overgenomen in Orpheus 1985-1; 1985