Abortus betekent verlaging van de waarde en betekenis van het vrouw zijn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Door de legalisering van abortus heeft men het ontzag verloren voor het wonder van de schepping, en de waarde van ieder mensenleven. Abortus betekent ook een verlaging van de waarde en betekenis van het vrouw zijn. Al te vaak staat de vrouw onder druk van haar omgeving en wordt haar een vrije keuze in feite onmogelijk gemaakt. Het vrijelijk beschikbaar stellen van voorbehoedmiddelen, en de voorlichting daarover, wekken de indruk dat het hebben van seksueel verkeer voor en buiten het huwelijk of met iemand van hetzelfde geslacht heel normaal is.

De gruwelijke aids epidemie is het bewijs dat het gedogen van losse zeden precies het verkeerde antwoord is op de noden van de mens. Homoseksualiteit kan nooit tot een werkelijk bevredigende levenswijze leiden, en het homohuwelijk verlaagt de waarde van het huwelijk als richtinggevend instituut voor het stichten van een gezin en de gezonde natuurlijke opvoeding van kinderen. Kortom, er is nog heel veel te doen op het gebied van de zedelijkheidswetgeving.

De SGP is ervan doordrongen dat zij met Gods arbeid bezig is, en dat in de komende jaren ook andere grote partijen en maatschappelijke instellingen meer en meer tot het inzicht zullen komen dat er iets mis is met het fundament van onze samenleving.

bron: Kees van der Staaij (Tweede Kamerlid SGP) in De Nieuwe Sekstant; zomer 2002