Achter de schermen - Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De downloaders van kinderporno bekijken niet alleen 'vieze plaatjes', zij houden door hun behoefte aan kinderporno het fysieke misbruik van kinderen mede in stand. De kinderpornografische afbeeldingen impliceren immers seksueel misbruik van een kind dat wordt vastgelegd en vervolgens verspreid.

Een aantal [van de geïnterviewde respondenten (vanuit opsporingsinstanties)] onderschrijft de aanpak van downloaders, al was het alleen maar vanwege de symboolfunctie. Anderen daarentegen zouden de tijd vooral geïnvesteerd willen zien in de aanpak van de producenten en/of de mannen die de kinderen fysiek misbruiken voor kinderpornografische afbeeldingen. Ze vinden het opsporen van downloaders verspilling van de tijd ('jacht op plaatjes').

bron: Uit het boek 'Achter de schermen - Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno' door Anton van Wijk, Annemiek Nieuwenhuis & Angeline Smeltink; In opdracht van: Programma Politie & Wetenschap; Bureau Beke; 2009