Advies straf en zorg: een paar apart

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In het advies 'Straf en zorg: een paar apart' reikt de RMO alternatieven aan voor de wijze waarop kan worden omgegaan met de groep delictplegers met psychiatrische en psychische problemen. De manier waarop dat thans gebeurt, roept namelijk vragen op. Er zijn hoge recidivecijfers, gebrekkige nazorg en ontoereikende hulpverlening tijdens en voorafgaand aan detentie. De RMO doet de volgende aanbevelingen:

  • Laat niet langer het straf- of zorgsysteem elk vanuit zijn eigen logica de interventies bepalen. Stel eerst de vraag welk doel centraal zou moeten staan - vergelding, recidivevermindering, afschrikking, et cetera - en welke middelen daarbij effectief zijn.
  • Werk aan een betere aansluiting tussen straf en zorg. De zorg kan meer activeren en duidelijker grenzen stellen. De straf, op zijn beurt, kan zich preciezer richten op een passende combinatie van begrenzing, behandeling, zorg en vergelding. De RMO werkt verschillende wegen uit om deze betere aansluiting vorm te geven.
  • Een derde aanbeveling is om meer informatie te verstrekken en zo meer evenwicht te brengen op het publieke speelveld waarin burgers, media en overheid opereren. Dit is niet alleen nodig bij ernstige incidenten wanneer de roep om krachtige maatregelen groot is, maar structureel en permanent.

bron: 'Advies straf en zorg: een paar apart'; www.adviesorgaan-rmo.nl/?id=126&s=3; Adviesorgaan RMO; 9 januari 2007