Advocaat-generaal levert bijdrage aan massahysterie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Ook bij het verbieden van seks van jongeren met ouderen beroept men zich tegenwoordig op wetenschappelijk onderzoek. Maar het bewijs dat seks op vrijwillige basis voor kinderen nadelige gevolgen zouden hebben, is nooit geleverd. Niettemin worden niet alleen pedoseksuelen, maar ook pedofielen vogelvrij verklaard.

De advocaat-generaal [Vino Timmerman] eist van de Hoge Raad ontbinding van de Vereniging Martijn, omdat Martijn seks met jongeren zou verheerlijken. De volgende stap moet dan zijn dat ook schrijvers die seks met jongeren verheerlijken buiten de wet geplaatst worden. En dan ook de lezers van deze kinderporno. Ik heb uit voorzorg mijn exemplaar van Gerard Kornelis van het Reve's 'A Prison Song in Prose' maar vast vernietigd.

Martijn heeft gepleit voor het verlagen van de leeftijd waarop men seks mag hebben tot 12 jaar. Dat is de leeftijd die ook in de Bijbel aangegeven wordt als huwbare leeftijd. Maar wie deze bijbelse norm nog verdedigt wordt tegenwoordig buiten de gemeenschap geplaatst.

Volgens de advocaat-generaal leidt het voortbestaan van Martijn tot maatschappelijk ontwrichting. Hij schrijft: 'Ik acht het aannemelijk dat het grootschalig uitdragen van het idee dat seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen normaal is en het grootschalig verheerlijken van dit soort contact zodanige bezorgdheid om het lot van jonge kinderen in de samenleving veroorzaken dat velen in de samenleving zullen kunnen menen dat de samenleving in dit opzicht geen veiligheid aan jonge kinderen biedt. Dit kan tot allerlei ongewenste effecten leiden, zoals het weghouden van jonge kinderen van kinderdagverblijven, scholen en sportclubs.'

Een advocaat-generaal die massahysterie gebruikt als grond voor een verbod van een pedofielenvereniging die alleen nog op papier bestaat, levert zelf een bijdrage aan die massahysterie.

bron: Artikel < 'Verbied alcohol, drugs en skivakanties want de wetenschap zegt het' > door Meindert Fennema (emeritus hoogleraar en columnist); www.volkskrant.nl/vk/nl/11204/Meindert-Fennema/article/detail/3633143/2014/04/11/Verbied-alcohol-drugs-en-skivakanties-want-de-wetenschap-zegt-het.dhtml; VK; 11 april 2014