Als opvattingen over kind en kinderseksualiteit veranderd zijn is pedofilie geen probleem meer

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Loes Rouweler-Wuts, orthopedagoog:] Nu is mijn zoontje drie en ik denk: als hij een jaar of vijf, zes, zeven is dan staan ze hier ook aan de deur. [...] Er zijn mensen, die ik nog liever vandaag de deur uitzet dan morgen, maar ja dan ga ik weer van mezelf uit. Er zijn ook mensen, die ik volkomen vertrouw als die contact met mijn kind zouden hebben. Ik weet dat ze alleen zouden doen, wat het kind ook zelf wil en fijn vindt. [...]

Gerard: [van NVSH-werkgroep pedofilie] "Ik vind het belangrijk dat de mensen die deze gerichtheid hebben eindelijk de handen inéén gaan slaan en gaan zeggen: Verdomme, we pikken het allemaal niet meer. We pikken het niet meer, dat onze relaties, die wij als verdomd positief ervaren, verbroken worden. Dat je godverdomme de gevangenis indraait omdat je houdt van ... Ik vind dat gewoon een onmogelijkheid." [...]

Loes Rouweler: "Als de opvattingen over het kind en de kinderseksualiteit veranderd zijn, is pedofilie geen probleem meer: de kinderen mogen onder bepaalde omstandigheden zelf hun relaties kiezen." [...] Er zijn in Nederland psychiaters, psychologen en psychiatrische instituten zoals Groot Batelaar te Lunteren, die zich de mensonterende opdracht hebben gesteld mensen met een voorliefde voor kinderen te "genezen". Cliëntenbonden en andere instanties voor de geestelijke gezondheid zouden de beroepsverenigingen van psychotherapeuten kunnen dwingen tot het innemen van een standpunt. Een standpunt dat moet leiden naar een zo snel mogelijk stopzetting van deze "dissidenten-behandeling."

bron: Artikel 'Een pedofiel houdt gewoon van een kind' door Ilco van Buuren; Jeugdwerk Nu, nummer 20; november 1976